ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ စစ္အစုိးရမွ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအားအျဖဴေရာင္ စီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ ေနာက္ဆုံးပတ္မွစ၍ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း ေဒသခံ လူၾကီးတဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။


အျဖဴေရာင္စီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားကုိ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္၊ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႕မွစတင္ျပီး၊ အသက္အရြယ္ ၁၀ ႏွစ္အထက္ရွိသူမ်ားအား ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း ၎ကပင္ ေျပာဆုိသည္။

“သို႕ေသာ္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက အျဖဴေရာင္ စီစစ္ေရးကဒ္ျပားေပၚတြင္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳး ဟူ၍ ေရးသားျပီး၊ ကာယကံရွင္ေျပာဆုိသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးဟူ၍ မေရးသားခဲ့ ေၾကာင္း၊ က်ေနာ္တုိ႕သည္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးသာျဖစ္ေၾကာင္း” ေရႊဇားေက်းရြာမွ ေက်ာင္းသား လူငယ္တဦးက ေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရသ


အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ကဒ္္ျပားတခုအတြက္ က်ပ္ေငြ ၃၀၀၀ စီ ေကာက္ခံေနသည့္အတြက္ ဆင္းရဲသားမ်ား မတတ္ႏုိင္္၍ အခက္အခဲ ႏွင့္ ရုိင္ဆုိင္ေနေၾကာင္း၊ သုိ႕ေသာ္ အစုိးရ သတ္မွတ္ေၾကးမွာ ၎ကဒ္ျပားတခုလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႊဇားအုပ္စုတြင္ ကဒ္ျပား ၁၀၀၀ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၊ ေငြမတတ္ႏုိင္သည့္ ဆင္းရဲသား မ်ားအား ထုတ္ေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား တျခား ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ထုတ္ေပးသည့္ ႏုိင္ငံသား ကဒ္ (၀ါ)ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားအား ထုတ္ေပးျခင္းမရွိ ၊ အျဖဴေရာင္ စီစစ္ေရး ကဒ္ျပားမ်ားကုိသာ ထုတ္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။

“အဘယ့္ေၾကာင္း က်ေနာ္တုိ႕အား ႏုိင္ငံသားကဒ္ျပား (၀ါ) ႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပား ေပး ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သနည္း။ က်ေနာ္တုိ႕သည္ ဤေျမတြင္ေမြးျပီး၊ ဤေျမတြင္ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ျပီး၊ ဤေျမတြင္သာ ေသရမည္ျဖစ္သည္။က်ေနာ္္တုိ႕တြင္ ခုိင္မာေသာ သမုိင္းအေထာက္ အ ထား ရွိသည္။၎သမုိင္း အေဖာက္အထားအရ က်ေနာ္တုိ႕သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည္။က်ေနာ္တုိကုိ ယၡင္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း” အမည္မေဖၚ လုိသူ ေမာင္ေတာမွ ေက်ာင္းဆရာတဦးက ေျပာျပသည္။