ေမာင္ေတာျမိဳ႕၊ ေအာက္ျဖဴမေက်းရြာေန ဦး ေဇာ္မိရ္အာမတ္၏သား မဟာမာတ္၊ အသက္ ၅ သည္ ေကာစ္ဘဇားျမိဳ႕ေဆးရုံးတြင္ အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါျဖင့္ စက္တင္ေဘာလ ၁ ရက္ ေန႕တြင္ ေသဆုံးေၾကာင္း ၎၏ဦးေလးေတာ္သူတဦး၏ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရသည္၊

မဟာမာတ္သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္မွ စ၍ အဆုပ္ေရာင္ေရာဂါျဖင့္ ငခူးရ ေဆးေပးခန္း တြင္ တက္ေရာက္ေဆးကုသေသာ္လည္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းမရွိသျဖင့္၊ ဆရာ၀န္ ၏ ညြန္႕ၾကားခ်က္အရ ဘဂၤါလာေဒရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႕ လာေရာက္ေဆးကုသျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွပင္ ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

မဟာမာတ္၏ဖခင္သည္သက္ဆုိင္ရာဌာနဆုိင္ရာမွတဘက္ႏုိင္ငံသုိ႕သြားေရာက္ေဆးကုသ ႏုိင္ရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းျပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ဘဂၤါလာေဒရွ္ႏုိင္ ငံသုိ႕လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎နယ္စပ္မွေကာစ္ဘဇားျမိဳ႕ရွိ ေဆးရုံးတခုတြင္ တက္ေရာက္ ေဆးကုသခဲ့ေၾကာင္းသိရ်ိရသည္။

သုိ႕ေသာ္ မဟာမာတ္သည္ ေကာစ္ဘဇားေဆးရုံးတြင္ တသ္တင္ေဘာလ ၁ ရက္ေန႕ည ၁၁ နာရီ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎မဟာမာတ္၏အေလာင္းကုိ ၎ေမြးဖြါးရာ ေဒသသုိ႕ သယ္ယူသျဂိဳလ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အမည္မေဖၚလုိသူ မဟာမာတ္၏ေဆြးမ်ိဳးတဥိးက ေမာင္ေတာျမိဳကရွိေဆးရုံး ႏွင့္ ေဆးေပး ခန္းမ်ားတြင္ ရုိးရုိးလူနာမ်ားေဆးကုသရန္ပင္ ခက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။