Friday, 04 December 2020

ထက္ျမတ္ေမသူ၊ ေတာင္ၾကီး

နိဳင္ငံေတာ္၏ အျမွင္႔ဆံုး အာဏာရွိ ကုလားထိုင္ေပၚက လူအခ်ိဳ႕ရဲ႕   နိဳင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္မွဳမ်ား မတူညီတဲ႔ လူ ႏွစ္စုၾကား ေလာင္စား နဲ႔ မီးစား တလွည္႔စီ ကမ္းေပးျခင္း၊ ဘာသာ သာသနာကို စစ္လက္နတ္ သဖြယ္ လိုအပ္ သလို   အသံုးခ်၍ လူထုကို အျပန္အလွန္ သတ္ျဖတ္ရန္ အမုန္း မီးဖန္တီးေပးျခင္း။ ဘာသာေရး ၊ လူမ်ိဳးေရး ပ႒ိပကၡာေတြၾကား သားေကာင္ အျဖစ္ မၾကာခဏ ဆြဲသြင္းခံရေလ႔ရွိတဲ႔ ျပည္သူ လူထုက အာဏာရွိ ကုလားထိုင္ေပၚက လူအခ်ိဳ႕ရဲ႕ လွည္႔ကြက္ေတြကို ရိပ္မိလာတာနဲ႔ အမွ် လုပ္ကြက္ေဟာင္း ေတြက အလုပ္မျဖစ္ ေတာ႔ဘူး  ေခတ္မမီေတာ႔ဘူး End date ျဖစ္ေနျပီး လူထုကလည္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိၾကေတာ႔ဘူး၊ အာဏာရွင္ လူတစ္စုတို႔၏ သားေကာင္းအျဖစ္ ေထာင္ဖမ္းျခင္းကို ခံခံ ေနရတဲ႔ ျပည္သူလူထုက ခံရ ေပါင္းမ်ား လာေတာ႔ အရိပ္ျမင္ အေကာင္သိ ဆိုသည္႔ အတိုင္း  လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္ေတြကို မည္သူေတြက ဖန္တီးေနသလဲ  ဘာရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင္႔ လုပ္ရသလဲ ဆိုတာ လူထုုက သိရွိ ေနေသာေၾကာင္႔ လူမ်ိဳးေရး ႏွင္႔ ဘာသာေရး ရန္တိုက္ ေပးနည္းေတြ အလုပ္ မျဖစ္ေတာ႔ဘူးဆိုတာ အာဏာရွင္ေတြ သိေအာင္ ျပည္သူလူထုက သက္ေသျပသနိဳင္ခဲ႔တဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ႔ျမိဳ ႔က အျဖစ္ပ်က္ေတြကို ၾကည္႔ရွဳျခင္းျဖင္႔ သိနိဳင္ေလ၏။

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြ႔ျမိဳ႕က ဘုရား ဆင္းတုေတာ္ အခ်ိဳ႕၏ မ်က္ႏွာေတာ္၌ ေရနံေခ်းသုပ္၍ ၎ေဒသတြင္း ေနထိုင္ေနတဲ႔ အစၥလာမ္း ဘာသာဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး ႏွင္႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔ အၾကား ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္ ျဖစ္ရေလေအာင္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ဆိုတာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ သိရွိခဲ႔ေသာေၾကာင္႔  ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင္႔ ရခိုင္  ဘာျပႆနာမွ မျဖစ္ပဲ အျပန္အလွန္ နာလည္မႈရခဲ႔ၾကတယ္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္ က ကိစၥကို ၾကည္႔ရွဳျခင္းအားျဖင္႔ ကုလားထိုင္ေပၚက လူအခ်ိဳ႕ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကို ျပည္သူ လူထုက သိေနတယ္ ဆိုတာ ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေခတ္မီ ဖြံ႔ျဖိဳးလာေနတဲ႔ လူသားမ်ိဳးဆက္ေတြက လူ႔အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္တာကို  ရြံရွာ မုန္းတီး ေရွာင္းက်ဥ္း လာေနပါတယ္ ဆိုတာကို ျပသနိုင္ခဲ႔ပါတယ္။

ကုလားထိုင္ေပၚက လူအခ်ိဳ ႔ကလည္ သူတို႔ရဲ ႔ ၾကိဳးဆြဲရာ က ေပးမယ္႔ လူထုကို သူတို႔ ဇာတ္ခံုေပၚ ဆြဲတင္နိုင္ရန္ ဗ်ဴဟာသစ္ တစ္မ်ိဳးကို စဥ္းစားလာခဲ႔တယ္။ အဲဒါကေတာ႔ ၂၁ ရာစုရဲ႕ နိဳင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚ ဆြဲတင္နိဳင္တဲ႔ အေကာင္းဆံုး ေဝါဟာရက အၾကမ္းဖက္ဆိုတဲ႔  အမည္နာမသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အာဏာရွိ ကုလားထိုင္ေပၚက လူအခ်ိဳ ႔ ႏွင္႔ သူတို႔ကို ခ်ဥ္းကပ္လုပ္စား ေနတဲ႔ လူတခ်ိဳ ႔က ေတြ႔ျမင္ လာခဲ႔တယ္။

အာဏာရွင္ေတြကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္း ၊လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္တပ္  မည္သူကိုမဆို ႏွိပ္ကြက္ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္ ဆိုတဲ႔ စကားလံုးကို သံုးျခင္းျဖင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ရာ မေရာက္သျဖင္႔ ျပည္သူ လူထုကလည္ နဳတ္ဆိတ္ ေနမယ္ ဒီမိုကေရစီဟု ေအာ္ေအာ္ေနတဲ႔ အေနာက္နိဳင္ငံေတြရဲ႕ ရွဳတ္ခ် ေဝဖန္မွဳကိုလည္ ခံရမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင္႔  ၂၁ ရာစုရဲ႕ အေကာင္းဆံုး နိဳင္ငံေရး လက္နက္ျဖစ္တဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားဆိုတဲ႔ ေခါင္းစဥ္းကို ေရြးခ်ယ္ကာ အသံုးျပဳ လာျခင္းျဖစ္တယ္။

ျမန္မာအစိုးရကို အာခံတိုက္ေနတဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြဟာ ျမန္မာနိဳင္ငံကို လုယူဖို႔ ၾကိဳးစား ေနျခင္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ျမန္မာျပည္္သူ အားလံုးသိၾကမွာပါ။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ တန္းတူ အခြင္႔အေရး ႏွင္႔ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရး အတြက္သာ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ေနျခင္းျဖစ္တယ္။
ျမန္မာအစိုးရဘက္က တိုင္းရင္းသား ေဒသတစ္ခုခုကို ထိုးစစ္ ဆင္းေတာ႔မည္ဆိုရင္ အရင္ဦးဆံုး အေၾကာင္းျပခ်က္
တစ္ခုခု ျပတတ္တယ္။ ယခင္တုန္းကေတာ႔ မူးယစ္ေဆးဝါကို မၾကာခဏ အေၾကာင္းျပကာ ထိုးစစ္ ဆင္းေလ႔ ရွိတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္း ျပခ်က္ေတြက အခ်ိန္ၾကာလာေလ ရိုးလာေလ ျဖစ္ေနေတာ႔ စစ္ဆင္းေရး အမည္သစ္ ရွာရျပန္ တယ္။

အၾကမ္းဖက္အုပ္စု အၾကမ္းဖက္ဂိုဏ္ စသည္႔ အမည္သစ္ေတြက ၂၁ ရာစုမွာ လူၾကိဳက္မ်ား popularity ျဖစ္ေနတဲ႔
စစ္ဆင္းေရး အမည္သစ္၊ လူထုကလည္ စိတ္ဝင္စား  အၾကမ္းဖက္ သမားဆိုရင္ အေနာက္ နိုင္ငံေတြကလည္  အားေပးေထာက္ခံ ေထာက္မခံေတာင္  ေဝဖန္ ရွဳတ္ခ်ျခင္း မျပဳေတာ႔ ဒီအမည္သစ္ကို နိဳင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚ ဒရြတ္တိုက္ ဆြဲတင္ လာခဲ႔ျခင္း ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာနိဳင္ငံ အတြင္းက တိုင္း ႏွင္႔ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ျပႆနာ တစ္ခုစီကို အာဏာရွိ ကုလားထိုင္ ေပၚထိုင္ ေနသူေတြက ေခတ္နဲ႔အညီ ဖန္တီး ေပးေလ႔ ရွိၾကတယ္ဆိုတာ ျမန္မာလူထု တစ္ရပ္လံုးသိၾကမွာပါ။

လူ႔အခြင္႔ေရး အတြက္ တိုက္ပြဲ ဝင္ေနတဲ႔ လက္နတ္ကိုင္တပ္ အခ်င္းခ်င္း ျပန္တိုက္နိဳင္ေလာက္တဲ႔ ကိစၥမ်ိဳးကို ေနာက္ကြယ္က မသိမသာ တစ္မ်ိဳး သိသိသာသာ တစ္မ်ိဳး ဖန္တီးေပးေလ႔ရွိတဲ႔ အေလ႔အထဟာ အာဏာရွင္ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွိ ကုလားထိုင္ေပၚက လူအခ်ိဳ႕႔ရဲ႕  နိဳင္ငံေရး ကစားကြက္တစ္ခုထဲက ကစားနည္းတမ်ိဳးပါ။

အာဏာရွိ ကုလားထိုင္ေပၚက လူေတြရဲ ႔ နိဳင္ငံေရး ကစားကြက္ထဲ က်ေရာက္ေနတဲ႔ လက္ရွိ ကစားကြက္ကေတာ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ လူထုေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုကို အၾကမ္းဖက္ သမားအျဖစ္နဲ႔ ျမန္မာ လူထုၾကား ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္ရ ေလေအာင္ ခ်ျပဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္ဟု ထင္ျမင္ သံုးသပ္မိပါတယ္။

ရခိုင္ျပည္နယ္က အဓိက လူမ်ားစု ႏွစ္စုျဖစ္တဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင္႔ ရခိုင္ၾကားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ  ျမန္မာအစိုးရ ေျပာ သလိုမ်ိဳး မေန႔ တေန႔ကမွ တဖက္နိဳင္ငံက ကူးလာတာ မဟုတ္ရပါဘူး၊ ရခိုင္ျပည္ အေၾကာင္းကို ေရးသားထားတဲ႔ မည္သည္႔ စာအုပ္ စာေပကို ဖတ္ဖတ္ ဒီလူမ်ိဳး ၂ စု အေၾကာင္းမပါရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ေရွးက်တဲ႔ စာေပတစ္ခု အျဖစ္ သတ္မွတ္လို မရနိဳင္ ေလာက္ေအာင္  ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏွင္႔ ရခိုင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ခြဲျခားထား၍ မရနိဳင္ေလာက္ ေအာင္ အေရးပါ ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္းလည္ လြတ္လပ္ေရး ေနာက္ပိုင္ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားတဲ႔ အစိုးရေတြက  ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာ ျမန္မာနိဳင္ငံက အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားနဲ႔ တန္းတူ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္တစ္စုျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းသိ ျပည္သိ အသိမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံခဲ႔ရျခင္း ျဖစ္တယ္။

အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကဲ႔သို႔ ကိုယ္လူမ်ိဳးစုရဲ႕ရိုးရာ ဓေလ႔ မ်ားကို ေဖၚျပခြင္႔ရ၍ ရိုဟင္ဂ်ာ သတင္းစာ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔၊ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကဲ႔သို႔ သစၥာ သမာဓိ ႏွင့္ ျပည္စံုေသာေၾကာင္႔ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင္႔ ႏွင္႔ စစ္တပ္ထဲက စစ္ရာထူးမ်ားကိုလည္ ပညာအေရး အခ်င္းအလိုက္ ထမ္းေဆာင္ခြင္႔မ်ားကို ရရွိခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဏာရွိ ကုလားထိုင္ ေပၚထိုင္ကာ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ႔ ထိပ္ဆံုး အာဏာေတြကို ယူထားသူေတြ အေနနဲ႔  ရခိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို ဥပကၡာျပဳမထား သင္႔ေပ။
ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ တကယ္ပဲ ဒီမိုကေရးစီ ႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရး ျဖစ္ထြန္းေစခ်င္းတဲ႔ ဆႏၵရွိခဲ႔ရင္ အေျခခံက်တဲ႔ ျပည္တြင္း က ကိစၥေတြကို အမွန္တရားေပၚ အေျခခံ၍ တိတိက်က် ဆံုျဖတ္ ေျဖးရွင္းေပးသင္႔တယ္။

ႏွဳတ္တစ္ရာ စာတစ္လံုးဆိုတဲ႔ ျမန္မာဆိုရိုး စကား အတိုင္းသာ ေျပာရရင္ လက္တေလာ ျငင္းခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးေန တဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရးသမားေတြက နဳတ္ျဖင္႔သာ နိုင္ငံသားမျဖစ္ တိုင္းရင္းသားမျဖစ္ဟု ေျပာေနေပမဲ့ တဖက္ က ရိုဟင္ဂ်ာအေရး လွဳပ္ရွားသူေတြက သက္ေသ အေထာက္ထား ခိုင္ခိုင္လံုလံုျဖင္႔ သူတို႔ နိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဖၚျပေပးနိဳင္ေနတာကိုးက သူတို႔နိဳင္ငံသား တကယ္ ျဖစ္ခဲ႔တယ္၊ တိုင္းရင္းသား တကယ္ ျဖစ္ခဲ႔တယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အခ်ိဳ ႔ေသာ သမိုင္းဝင္ အေထာက္အထားေတြကို ရိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရး လွဳပ္ရွာသူေတြက ေဖၚျပ ေပးကာ တဖက္ကလဲ ေငြေပးလုပ္ယူခဲ႔ျခင္းကို ျဖည္႔စြပ္ ေရးသားလာတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ေငြေပး၍ လံုးဝ မလုပ္ နိဳင္တဲ႔ အရာေတြကို ေငြေပးလုပ္ခဲ႔သည္ဟု စြပ္စြဲျခင္းဟာ အေျခအျမစ္လံုးဝ မရွိတဲ႔ စြပ္စြဲခ်က္သာ ျဖစ္သည္ဟု တထစ္ခ် ယံုၾကည္မိပါတယ္။

ျမန္မာနိဳင္ငံမွာ မွီးတင္ေနထိုင္ ေနတဲ႔  လူမ်ိဳးစု တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီ  တိုင္းသား ၁၃၅ မ်ိဳးေက်ာ္ကို သိသူ အလြန္နည္းလွပါတယ္။ အဓိက လူမ်ားစုမ်ားျဖစ္တဲ႔ ဗမာ၊ ရခိုင္၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ မြန္ ဆိုတဲ႔ လူမ်ားစု မ်ားကိုသာ လူသိမ်ားျပီး ျပည္နည္ တစ္ခုထဲ႔က လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား တစ္ဦးဦးကို ေခၚဆိုရာ တြင္လည္ ထိုျပည္နယ္၏ လူမ်ားစုမ်ားျဖစ္သည္႔ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ရခိုင္ စသည္႔ျဖင္႔ ေခၚဆိုၾကေသာေၾကာင္း လူနည္းစုတို႔၏ တိုင္းရင္းသား အမည္မ်ားကို ေခၚေလ႔မရွိေသာ ေၾကာင္း၊ ျပည္မ ဘက္က လူေတြက ရိုဟင္ဂ်ာဟု တြဲကာမသိခဲ႔ျခင္း ျဖစ္တယ္။ တဖန္ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ႔တဲ႔ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးေတြကို မတရားတဲ႔ ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းကာ ေခ်ာင္ထိုးထားခဲ႔လို႔ ျမန္မာလူထုက မသိခဲ႔ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာေတြက သူတို႔ရသင္႔ ရထိုက္တဲ႔ အခြင္႔အေရးကို တနည္းနည္းျဖင္႔ ေတာင္းဆိုမွာပဲ အဲဒီလို ေတာင္းဆိုလို သူတို႔ကို အျပစ္ေျပာ၍ မရနိဳင္ပါ။ မရွိခဲ႔တာကို ေတာင္းဆိုျခင္း မဟုတ္ပဲ ရွိေနတယ္ ရွိခဲ႔တာကို ေတာင္းဆိုျခင္း သာျဖစ္တယ္။ သိပ္မၾကာေသးတဲ႔ ကာလတတုန္းက BBC သတင္းစာမ်က္ႏွာ တစ္ခုမွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားကို ျပည္နယ္ အလိုက္ လူမ်ိဳးစုပံုမ်ားျဖင္႔ BBC က တင္ျပေပးရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေနရာမွာ ရခိုင္အစား ရိုဟင္ဂ်ာ ကေလးငယ္မ်ား ဆုေတာင္းေနတဲ႔ ပံုကို တင္ျပေပးမိလို႔ BBC ကို ေတာင္းပန္းရန္ လွဳပ္ရွားမႈ ၾကီး တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ႔ဖူးပါတယ္။ အခုထိလည္ ထိုလွဳပ္ရွာမႈၾကီး အဆံုးမသတ္ေသးပါဘူး လူမွဳကြန္ယက္ ဝက္ဆိုက္ဒ္ အေတာမ်ားမ်ားမွာ BBC မွ ျပန္လည္ ေတာင္းပန္းရန္ ေရးသားျခင္း၊ BBC ကို နာမေထာင္ျခင္း စသည္႔ မ်ိဳးစံုေသာ လွဳပ္ရွာမွဳေတြကို ယေန႔တိုင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔က သတင္းဌာနတစ္ခုရဲ ႔  လူနည္းစု စစ္တမ္းမွာ ေဖၚျပခဲ႔ေသာ ဓါတ္ပံု တစ္ပံု အတြက္ သီးမခံ နိဳင္ ေလာက္ေအာင္ ေဒါသေတြျဖစ္ကာ ေပါက္ကြဲျပ နာက်င္ ခံစား မိခဲ႔ရင္ ေဒသတစ္ခုထဲ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာအတူ ယွဥ္းတြဲ ေနထိုင္လာခဲ႔တဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို နိဳင္ငံျခားသား ဘဂၤလီကုလား ေခါေတာကုလား စသည္႔ ေခၚဆိုျခင္းကို ရိုဟင္ဂ်ာတို႔က မည္သို႔ သီးခံနိဳင္မည္နည္။

BBC သတင္းဌာနရဲ ႔ တင္ျပရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မဟုတ္ပဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲက အျခားလူနည္းစု တစ္စုတို႔၏ ပံုကို ေဖၚျပေပးပါက ယခု ရိုဟင္ဂ်ာပံုကဲ႔သို႔ ေဒါသတၾကီး မတုန္႔ျပန္နိဳင္ဘူးလို႔ မည္သူက တပ္အပ္ေျပာနိဳင္လို႔လဲ။ မေခၚပဲေနလို႔ ရရင္ရမယ္ မေတာ္လို႔ေနလို မရဘူးဆိုတာ ၾကာဖူးမွာေပါ႔၊ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို မေခၚပဲ ေနခ်င္းရင္ ေနနိဳင္ေပမဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္က လူမ်ိဳးတစ္စုအျဖစ္ မေတာ္လို႔မွ မရနိုင္တာ ဒါကို ရခိုင္ေတြသိထားသင္႔တယ္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားေတြက ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားဆံုး ျဖစ္တဲ႔ ျမန္မာလူထုကို စည္းရံုးတဲ႔အေနနဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ ႔ မဟုတ္မမွန္တဲ႔ သမိုင္းေတြကို ခင္းျပ၍ သမိုင္းမွန္ကို ကြယ္ဝွက္ထားကာ လူထု ေထာက္ခံမႈရရန္ ၾကိဳးပမ္းေနျခင္း ဟာ အလြန္ ရွက္စရားေကာင္းတဲ႔ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွဳျမင္ပါတယ္။

စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ျပာျပာဝပ္ေအာင္ နွိပ္ကြက္ကာ အေၾကာက္တရားေတြနဲ႔ ပံုသြင္းထားျခင္းကို ခံေနရတဲ႔ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးေတြကို အၾကမ္းဖက္သမား၊ ရိုဟင္ဂ်ာအခြင္႔အေရး လွဳပ္ရွားေနတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔ (အယ္လ္ကိုင္ဒါး) အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔နဲ႔ အဆက္အသြယ္ ရွိေနတယ္၊ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေနသူ ေတြ စသည္႔
ျဖင္႔ အမ်ိဳးစြပ္စြဲထားျပန္တာကိုလည္ ေတြ႔ေနရတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြက အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို တကယ္ လုပ္ေနတယ္ ဆိုရင္ သက္ေသ သာဓကျဖင္႔တကြ ျပနိုင္ရမယ္႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ လက္နက္ကိုင္ျပီး အစိုးရကို တိုက္ေနသလား၊ ျမန္မာနိဳင္ငံ ႏွင္႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို နစ္နာနိဳင္ေစတဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြကို လုပ္ေနပါသလား၊ ျမန္မာနိဳင္ငံ ႏွင္႔ ျမန္မာ ျပည္သူ ေတြေပၚ သစၥာမဲ႔တဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္ေနပါသလား အဲဒါေတြမလုပ္ဘူးဆိုရင္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြကိုအၾကမ္းဖက္ သမားအျဖစ္ မည္သို႔ေသာ္ အတြက္ေၾကာင္႔ သမွတ္မည္နည္း။

လူတစ္ေယာက္ကို မခိုးပဲ သခိုးဟု စြပ္စြဲ လာရင္ေတာင္ သီးမခံတတ္ၾကေပ။ အဘယ္႔ေၾကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို အၾကမ္းဖက္သမားဟု ရွဳျမင္ေနပါသနည္း။ က်မတို႔ အားလံုးရဲ႕ တြန္းပို႔ျခင္းေၾကာင္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္စု မ်ိဳးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားပါေစႏွင္႔ ၊ အမွန္တရားကို ျမတ္နိဳးပါ၏ဟု ဆိုေနေသာ လူသားေတြ အားလံုးမွာ အမွန္နဲ႔အမွား ယွဥ္းျပိဳင္မႈ ၾကီးမား လာတဲ႔အခါမ်ိဳးမွာ အမွားၾကီးက ဘယ္ေလာက္ပဲ ထုထည္ၾကီးေနပါေစ အမွန္ကို ေတြ႔ရွိလို႔ ရွိရင္  ေတြ႔ခဲ႔ရင္ အမွန္တရား ဘက္ကရပ္တည္း ေပးနိဳင္မွသာ အမွန္တရားကို ျမတ္နိဳးတတ္တဲ႔ လူသား တစ္ဦး အျဖစ္ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို အသိမွတ္ျပဳေပးနိဳင္မွာပါ။