Thursday, 28 May 2015

စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ အုိင္အန္ဂ်ီအုိရုံးမ်ားကုိ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ေနပုံ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ လာသူမ်ားကုိ ၾကိဳဆုိေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာကေလးငယ္မ်ား လုံျခံဳမႈ၊ အာမခံခ်က္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား လုိလာေတာင္းဆုိ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္မ်ား၏မီးရွဳိးမႈေၾကာင္း ေတြရေသာ ဒုိတန္းေစ်း မီးေလာင္ျပင္ ဂ်ီနီဗါျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ျပပြဲတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ပါ၀င္ ေဆြးေနြး

စစ္ေတြျမိဳ႕ရွိ အုိင္အန္ဂ်ီအုိရုံးမ်ားကုိ ရခုိင္အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ေနပုံ

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရန္ လာသူမ်ားကုိ ၾကိဳဆုိေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာကေလးငယ္မ်ား

လုံျခံဳမႈ၊ အာမခံခ်က္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား လုိလာေတာင္းဆုိ

ရခုိင္အၾကမ္းဖက္မ်ား၏မီးရွဳိးမႈေၾကာင္း ေတြရေသာ ဒုိတန္းေစ်း မီးေလာင္ျပင္

ဂ်ီနီဗါျမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ျပပြဲတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ပါ၀င္ ေဆြးေနြး

အျမင္ႏွင့္သုံးသပ္ခ်က္

ၾကည့္တတ္ရင္ ျမင္တတ္ပါတယ္ဗ်ာ

12 April 2014

ကိုကိုလင္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္) ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္သူေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္က ရိုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ေတြ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ခံေနရတ့ဲ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္ေတြသာလွ်င္ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ ေျပာရ မွာထက္ စီးပြားေရး ေလာဘသားေကာင္ျဖစ္ေနတ့ဲ ႏိုင္ငံႀကီးဆိုသူေတြ ပိုၿပီးတာဝန္အရွိဆံုးပါခင္ဗ်ား။

အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းလိုသည္ဆိုရာဝယ္…

12 April 2014

ကိုကိုလင္း (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက ရိုးသားတဲ့ျပည္လူထု ၄ သန္းခန္႔ကို ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္ၿပီး ယင္းတို႔၏ လက္မွတ္မ်ား ရ ယူကာ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ (၄) ရပ္ကို ျပ႒ာန္းေပးရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ တင္ျပ လိုက္ပါတယ္။ သမၼတက တဖန္ ပါလီ မန္မွာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ၿပီး၊ အဆိုပါ ဥပေဒ (၄) ရပ္ ကို ျပ႒ာန္း...

သည္မုိး သည္ေလ သည္လူေတြ

03 June 2013

ကုိေအာင္တင္ ဇြန္လ(၂)ရက္ ၂၀၁၃ခု မနက္ပုိင္း RFAမွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကိစၥကုိ ကေနဒါက ေဒါက္တာခင္ေစာဝင္းနဲ႔ အေမရိကက ကုိေအာင္မုိးဝင္းတုိ႔ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားတာကုိ စိတ္မသက္မသာ နားေထာင္ရတယ္။ အဲဒီမတုိင္ခင္ကလည္း ေဒါက္တာခင္ေစာဝင္းရဲ့ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ RFAက အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။

ေဆာင္းပါး

အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သုိ႕တင္ျပသည့္ စာတမ္း

26 January 2013

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မီွတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္၍လည္း ေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္သုိ႕ တင္ျပသည့္ စာတမ္း စာတမ္း အျပည့္အစုံ ကုိ ဖတ္လုိလွ်င္ ဤေနရာတြင္ ခလိပ္ႏွိပ္ပါ။

ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ အေျခစုိက္ ေနထုိင္ခြင့္ ရွိ - မရွိ

26 January 2013

ေဆာင္ပါးအျပည့္အစုံ ကုိ ဖတ္လုိလွ်င္ ဤေနရာတြင္ ခလိပ္ႏွိပ္ပါ။

ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုသည္ နိုင္ငံသား ၊တိုင္းရင္းသား ႏွင္႔ ျမန္မာမ်ိဳးႏြယ္စု ဟုတ္မဟုတ္ ဓါတ္ခြဲ စမ္းသပ္ျခင္း

03 November 2011

ကိုမင္းထြန္း၊ ရန္ကုန္။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ ႔ ေလ႔လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို ခ်မေရးခင္ ဦးစြာပထမ စာဖတ္သူေတြသိေအာင္ ကြ်န္ေတာ္အေနနဲ႔ ေျပာစရားေလးအနည္းငယ္ရွိေနလို႔ ေျပာခြင္႔ျပဳပါလို႔ ခြင္႔ပန္းပါရေစ။

×

Error

You are not authorised to view this resource.